Trong lịch sử quản lý đầu tư của mình, Warren Buffett đã từng không dưới 1 lần quyết định giải thể quỹ đầu tư do ông quản lý vì thị trường tăng trưởng quá cao khiến ông cảm thấy không còn cổ phiếu rẻ để mua nữa.
Berkshire Hathaway mở rộng mua lại cổ phiếu: Có phải thị trường đã không còn cơ hội đầu tư?

Nguồn: CafeBiz

Berkshire Hathaway mở rộng mua lại cổ phiếu: Có phải thị trường đã không còn cơ hội đầu tư?
33 tháng trước
571 lượt xem
Từ khóa warren buffett